ទំព័រដើម » បណ្ណាសារ » ឯកសារផ្សាយរួច

ទស្សនៈខ្មែរ ស្ដីពីចំនួនលេខ (The Khmer Thought on Numbers) (…បន្តមកពីលេខមុន…)

Download

ការអប់រំ និង ការអភិវឌ្ឍនៅម្ពុជា (…បន្តមកពីលេខមុន…)

Download

សេចក្តីផ្តើមការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ តើការគ្រប់គ្រងសាធារណៈជាអ្វី?

Download

ដំណើរសមាហរណកម្មជនជាតិដើមភាគតិច ទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅខេត្តរតនគីរី (…បន្តមកពីលេខមុន…)

Download

ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា និង បញ្ហាប្រឈម​

ដោយ៖ លោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

ប្រធានផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ

ពត៌មាន​លម្អិត »

តំបន់ទំនាប​ឆ្នេរ និង ឈូងសមុទ្រកម្ពុជា «សក្តានុពល និង បញ្ហាប្រឈម​»

(…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ ហៃ សុគន្ធា (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកភូមិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

(…បន្តពីលេខមុន…)

ដោយ៖ មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យសាស្រ្តអប់រំ)

ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ពត៌មាន​លម្អិត »

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

 (…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

ប្រវត្តិនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភា ចន្លោះឆ្នាំ១៩៤០-២០០៣

ដោយ៖ ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ស្ថាប័ននីតិប្រតិបតិ្ត (១៩៩៣-២០១៨)

ដោយ៖ ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម

រដ្ឋបាលដែនដី​របស់​រដ្ឋ មាន​នៅថ្នាក់កណ្តាល​