ទំព័រដើម » ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា និង បញ្ហាប្រឈម​

ដោយ៖ លោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

ប្រធានផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ

ពត៌មាន​លម្អិត »

តំបន់ទំនាប​ឆ្នេរ និង ឈូងសមុទ្រកម្ពុជា «សក្តានុពល និង បញ្ហាប្រឈម​»

(…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ ហៃ សុគន្ធា (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកភូមិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

(…បន្តពីលេខមុន…)

ដោយ៖ មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យសាស្រ្តអប់រំ)

ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ពត៌មាន​លម្អិត »

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

 (…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

ប្រវត្តិនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភា ចន្លោះឆ្នាំ១៩៤០-២០០៣

ដោយ៖ ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ស្ថាប័ននីតិប្រតិបតិ្ត (១៩៩៣-២០១៨)

ដោយ៖ ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម

រដ្ឋបាលដែនដី​របស់​រដ្ឋ មាន​នៅថ្នាក់កណ្តាល​

ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឯករាជ្យ និង ការបង្កើត​ចលនាសង្គមរាស្រ្តនិយម

ដោយ៖ សុង ស៊ីណា (បណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា​និងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈ

ដោយ៖ ប៉ាន់ វុត្ថា (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ស្ថានភាពកុមារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

ដោយ៖ ឈុន​ ផាវ៉េង (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវស្រាវ​ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ

យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជា ៖ ទ្រឹស្តី និង អនុវត្តន៍

ដោយ៖ ឆេង វណ្ណារិទ្ធ(បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច)

ប្រធានស្តីទីវិទ្យាសា្ថនមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងអត្ថបទ