ទំព័រដើម » ចំណេះដឹងទូទៅ

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

 (…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឆ្នាំ២០១៩Download

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសក កម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសកកម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេសDownload

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់ បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជ ការស៊ីវិល

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលDownload

ច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលDownload

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃDownload

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

បច្ចុប្បន្នភាព​នៃការលើក​កម្ពស់យេនឌ័រនៅកម្ពុជា

ដោយ៖ លោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

ប្រធានផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ទ្រឹស្តីអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួន និង ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិនិយោគនានា

ដោយ៖ លោក ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិត ផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្ដនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម

ដោយ៖លោក ឃិន យ៉ង់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

លេខាអចិន្ត្រៃយ៍វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

១- ប្រភពព្រហ្មញ្ញសាសនា

សាសនាព្រាហ្មណ៍