ទំព័រដើម » ចំណេះដឹងទូទៅ

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

 (…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសកកម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសកកម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេសDownload

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់ បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជ ការស៊ីវិល

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលDownload

ច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលDownload

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃDownload

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

បច្ចុប្បន្នភាព​នៃការលើក​កម្ពស់យេនឌ័រនៅកម្ពុជា

ដោយ៖ លោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

ប្រធានផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ទ្រឹស្តីអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួន និង ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិនិយោគនានា

ដោយ៖ លោក ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិត ផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្ដនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម

ដោយ៖លោក ឃិន យ៉ង់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

លេខាអចិន្ត្រៃយ៍វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

១- ប្រភពព្រហ្មញ្ញសាសនា

សាសនាព្រាហ្មណ៍

ទស្សនៈខ្មែរ ស្ដីពីចំនួនលេខ (The Khmer Thought on Numbers)

ដោយ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុំ ប៉ុម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ)

ជំនួយការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា