ទំព័រដើម » សុខភាព

ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ​បេ (B) ដែល​ឈាន​ទៅ​មាន​ជំងឺ​ក្រិន​ថ្លើម​និង​មហារីក​ថ្លើម

ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ​បេ (B) ពុំ​មែន​ជា​ជំងឺ​តំណ​ពូជ​នោះ​ទេ គឺ​ជា​ប្រភេទ​ជំងឺ​ឆ្លង។ អ្នក​មាន​ជំងឺ​នេះ​អាច​ព្យាបាល​ឲ្យ​ជា​សះស្បើយ​បាន ប៉ុន្តែ​បើ​សិន​ជា​មិន​បាន​ព្យាបាល​ឲ្យ​បាន​ទាន់​ពេល និង​ត្រឹមត្រូវ​ទេ​នោះ